Keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB

Sluit je aan en ga voor de juiste erkenning!

Kies voor het keurmerk

Stichting MKB Financiering heeft medio 2021 het nieuwe keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB geïntroduceerd. Ben je actief op het gebied van bedrijfsfinancieringen dan ondersteunt het keurmerk je bij verdere professionalisering van het vak. Financiers, ondernemersorganisaties en overige partijen juichen de komst van een keurmerk toe. Het keurmerk zorgt voor het professionaliseren van het vak van financieringsadviseur. Tevens helpt het om ondernemers te informeren over wat zij van een organisatie met het keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB en van een Erkend Financieringsadviseur MKB mogen verwachten.

De bouwstenen van het keurmerk

De gedragscode en klachtenregeling zijn voor zowel de financieringsorganisatie als financieringsadviseur van toepassing. De organisatie dient zich verder te houden aan het kwaliteitskader en dient de inhoud van het dienstverleningsdocument aan de klanten te communiceren. Het profiel geeft normen voor de financieringsadviseur. Zoals bijvoorbeeld op het gebied van onder meer vak- en marktkennis en ervaring. Ook wordt beschreven wat nodig is om aan educatie om het keurmerk te blijven voeren.

Eén keurmerk voor organisaties en adviseurs

Het keurmerk is opgebouwd uit twee pijlers. De eerste pijler heeft betrekking op richtlijnen en criteria voor een organisatie die financieringsadvies verstrekt. De tweede pijler betreft eisen aan de financieringsadviseur die de gesprekken voert en de financiering adviseert en begeleidt.

Keurmerk met onderscheidend vermogen

Organisaties met het keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB mogen onderstaand beeldmerk voeren in hun communicatie.

Houder van Het Keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB is Stichting MKB Financiering. Ministerie van Economische Zaken en Klimaat steunt dit initiatief.

Houd me op de hoogte