Keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB

Herregistratie

Herregistratie

Het keurmerk


Het keurmerk is opgebouwd uit twee pijlers. De eerste pijler heeft betrekking op richtlijnen en criteria voor een organisatie die financieringsadvies verstrekt. De tweede pijler betreft eisen aan de financieringsadviseur die de gesprekken voert en de financiering adviseert en begeleidt. Het behaalde keurmerk wordt enerzijds aan een organisatie toegekend en daarnaast ben je als de Erkend Financieringsadviseurs MKB geregistreerd. 

Aanmelden/registratie voor het keurmerk

Voordat je deelneemt aan het keurmerk dien je te worden opgenomen in de registers. Dat kan pas nadat je aan de vereisten voldoet. 

Aanmelden organisatie
Een organisatie meldt zich aan voor het keurmerk en dient daarvoor de self evaluatie en het dienstverleningsdocument te uploaden en te verklaren zich aan de gedragscode te houden. Jaarlijks moet de organisatie zich herregistreren en wordt door middel van een self evaluatie gekeken of de organisatie het keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB kan behouden. 

 

Aanmelden financieringsadviseur
Een financieringsadviseur kan pas toetreden tot het keurmerk als die een minimum niveau heeft aan kennis en vaardigheden en voldoet aan integriteitseisen. Dit wordt getoetst door middel van een theorie- en praktijkexamen, het inleveren van referenties en een VOG verklaring. 

Indien de financieringsadviseur het examen behaald en aan de overige eisen voldoet kan hij of zij zich inschrijven als Erkend Financieringsadviseur MKB. Vanaf het moment dat een adviseur is ingeschreven als Erkend Financieringsadviseur MKB gaan de PE verplichtingen gelden.

Op de website staat de exacte aanmeldprocedure beschreven.

Herregistratie

 Vanaf het moment van inschrijven krijg je een jaar de tijd om aan de PE verplichtingen te voldoen. Ieder jaar dient het keurmerk dus in allebei de registers, verlengd te worden.

 Het bestuur kan een Erkend Financieringsadviseur MBK of Kandidaat Financieringsadviseur MKB op diens schriftelijk en gemotiveerd verzoek wegens bijzondere omstandigheden een gehele of gedeeltelijke vrijstelling verlenen voor de in dit reglement omschreven verplichtingen. Een verzoek tot vrijstelling dient, indien mogelijk, voorafgaand te worden ingediend.

 

Herregistratie organisatie
Voor herregistratie van de organisatie dien je:

 • Opnieuw het self assessment in te vullen. De gegevens worden gebruikt voor de monitoring en voor een beter beeld van de marktontwikkelingen. 
 • Daarnaast wordt verzocht om de meest recente versie van het dienstverleningsdocument dat je gebruikt te uploaden. De Stichting verifieert dan of dit document voldoet aan de vereisten van het keurmerk.

 Herregistratie Financieringsadviseur
Voor herregistratie van de Financieringsadviseur dien je:

 • Als onderdeel van de PE verplichtingen dien je jaarlijks de zelfevaluatie in te leveren.
 • Aanvullend bestaat de mogelijkheid om maximaal twee kredietaanvragen in te leveren die ieder goed is voor één PE punt. Doelstelling is verifiëren of alle elementen die nodig zijn in de kredietaanvraag zijn opgenomen (zie ook de checklist kredietaanvraag). Dit dossier moet in verband met de AVG worden geanonimiseerd of er moet toestemming zijn van de klant (het formulier toestemming gebruik gegevens staat op website bij adviseurs onder documenten). Er moet sprake zijn van een uitgebreide aanvraag en alleen als die niet aan de gestelde eisen voldoet wordt contact opgenomen. Er hoeven geen bijlages te worden geüpload.
 • PE-punten te verzamelen. Jaarlijks dien je 12 PE-punten (één punt is één uur) te behalen. Van de 12 PE-punten dienen er 6 PE-punten door SMF geaccrediteerde scholing te zijn. De externe opleidingen zijn te vinden op de website voor adviseurs onder scholingsagenda of in PE-online via de knop Opleidingen. Ook kan er sprake zijn van intern georganiseerde en geaccrediteerde scholing (bijvoorbeeld door een franchisegever). Als het geaccrediteerde activiteiten zijn, wordt dit door de opleider automatisch in het systeem opgenomen en anders kun je dit zelf opvoeren onder activiteiten in PE online.
  Daarnaast kun je zelf scholing volgen, bijeenkomsten en presentaties (bijvoorbeeld gericht op marktkennis) etcetera, van niet door SMF geaccrediteerde opleidingen/opleiders die je zelf in PE online kunt opvoeren (6 niet geaccrediteerde punten).

  Zodra je voldoet aan de geaccrediteerde PE verplichtingen dan kan je het dossier indienen. Mocht je niet aan de geaccrediteerde PE verplichtingen voldoen (en gebruik maken van de mogelijkheid om een tekort van maximaal 5 geaccrediteerde PE punten door te schuiven naar het daaropvolgend jaar) dan kan je na afloop van de herregistratieperiode je dossier indienen.

 

PE -Online en herregistratie

Het keurmerk maakt voor het volledige proces van registratie en herregistratie gebruik van PE-online. Eén geautomatiseerd systeem voor accreditatie en voor registratie van bij- en nascholingspunten Berichtgeving die betrekking heeft op de (her)registratie vind ook volledig geautomatiseerd plaats binnen dit systeem. Als er binnen PE-online nieuwe berichten zijn wordt daarvan ook nog een e-mail melding gestuurd naar het aan het account gekoppelde e-mailadres.

 Let op: voor het inloggen in PE-online gebruik je voor de organisatie het account met de gebruikersnaam beginnend met “SMFO-“ en voor het inloggen van de adviseur beginnen met “SMFP-

 Het herregistreren van de keurmerken verloopt dus rechtstreeks via PE online. In PE-online kun je tevens checken wanneer de registratie van jouw organisatie verloopt en wanneer je registratie Erkend Financieringsadviseur MKB verloopt.

 Binnen PE-online ontvang je een bericht voorafgaand aan het vervallen van de registratie.  Je ontvangt voorafgaand aan het vervallen twee mails met: Herinnering  – indienen dossier: Herregistratie Keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB Organisatie – Register Keurmerkorganisatie Erkend Financieringsadvies MKB. Hiermee wordt bedoelt dat je de keurmerkorganisatie moet herregistreren (o.a. self evalutie formulier invullen en zie onderstaand).

Herregistratie Organisatie in PE-online

Om te herregistreren als organisatie log in PE online (“SMFO-“). Ga naar de pagina met je perioden en  op de knop:

 

Vervolgens wordt je door het herregistratieproces geleid met daarbij als eerste een vragenlijst met o.a een verzoek om zelfevaluatie (deze kan je downloaden en na invullen uploaden ) en een dienstverleningsdocument (indien gewijzigd) die ingevuld moet worden. In de vervolgstap volgen de facturatiegegevens en daarna de betaalmodule. 

 

Herregistratie Erkend Financieringsadviseur in PE-online
Ook als Erkend Financieringsadviseur dien je zelf je dossier voor herregistratie in orde te maken en in te dienen. Als Erkend Financieringsadviseur log je in PE online (“SMFP-“).  

Klik je in het menu op “Mijn Dossier” dan zie je daar een overzicht met alle perioden. Klik op de knop

 

van de lopende (laatste) periode om de details rondom de status voor het voldoen aan de eisen in te zien.

 De eerder benoemde vereisten staan weergeven op het scherm. Om PE activiteiten aan het dossier toe te voegen klik je in het menu op “PE-activiteit toevoegen”. Maak vervolgens een keuze:

 • Selecteer blauwe knop ‘Niet vooraf geaccrediteerde scholing’ om een scholingsactiviteit toe te voegen
 • Selecteer blauwe knop ‘Zelfevaluatie’ om de verplichte zelfevaluatie te uploaden
 • Selecteer blauwe knop ‘Klanten PE-dossier’ om een kredietaanvraag toe te voegen.
 • Eventuele geaccrediteerde activiteiten zijn/worden door de aanbieder opgevoerd aan je dossier) 

Wanneer de status “voldoende” is bereikt kan het dossier voor heregistratie ingediend worden. 

Om te herregistreren klik je dan in het menu op “Mijn Dossier”.
Bij de periode is nu (indien status voldoende) de knop

 

aanwezig. Klik hier op en vervolgens vink je de verklaring aan, vervolg met de factuurgegevens en de betaalmodule om de herregistartieaanvraag af te ronden.

 

Nog een vraag?
Neem dan gerust contact met ons op, we helpen je graag.

Telefoon
Bert Duurland
085 004 43 97

E-mail
info@erkendfinancieringsadviesmkb.nl

Internet
www.stichtingmkbfinanciering.nl

Stuur ons een bericht

3 + 11 =