Keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB

Voor opleiders

Eén keurmerk voor organisaties en adviseurs

 

Aanmelden en registreren als opleider

U kunt zich als opleider registreren via PE-Online. Door u hier te registreren krijgt u:
– Een account bij PE-Online waarmee u uw cursusaanbod/opleidingen bij diverse instellingen kunt aanbieden
– De mogelijkheid om autorisatie aan te vragen bij Stichting MKB Financiering voor het aanbieden van opleidingen voor het Keurmerk Financieringsadvies MKB

Nadat u autorisatie heeft aangevraagd bij Stichting MKB Financiering en deze is goedgekeurd kunt u uw cursusaanbod en opleidingen ter accreditatie aanbieden. Zodra deze zijn geaccrediteerd kunnen adviseurs zich inschrijven voor het aanbod en wordt het zichtbaar in de nascholingsagenda. 

Neem voor vragen zeker even contact met ons op!

Accreditatie

SMF kan op aanvraag een organisatie accrediteren voor. Het geven van cursussen, trainingen of e-learnings over kennisgebieden met betrekking tot het adviseren en begeleiden van financieringsaanvragen. Hieraan zijn voorwaarden aan verbonden en kosten die aan de opleider worden doorberekend. Een PE-instelling dient te voldoen aan een aantal nadere voorwaarden om PE-uren te kunnen toekennen aan een cursus.

 Bij het aanvragen van erkenning dient de PE-instelling aan te tonen dat het door haar aangeboden onderwijs voldoet aan eisen van vakbekwaamheid en procesinhoudelijk. Bij de aanvraag dient de opleider onder meer inzage te geven in: het profiel van de PE-instelling, de doelgroep van de cursussen, het opleidingskader, het curriculum, de betrokkenheid van het beroepenveld bij de cursus, de deskundigheid van de docenten, de organisatie, de kwaliteitszorg en referenten.

 Het bestuur verstrekt de PE-instellingen die aan de voorwaarden voldoen een voorwaardelijke erkenning. Een voorwaardelijke erkenning wordt omgezet in een definitieve erkenning nadat de instelling en de opleidingen na een half jaar positief zijn beoordeeld op inhoud, kwaliteit, organisatie. Na twee jaar vindt er een evaluatie en herijking plaats.