Keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB

Klachtenprocedure

Gedragscode & klachtenregeling

Let op: onderstaande klachtenregeling gaat in op 1 mei 2021

De gedragscode en klachtenregeling zijn voor zowel de financieringsorganisatie als financieringsadviseur van toepassing. De organisatie dient zich verder te houden aan het kwaliteitskader en dient de inhoud van het dienstverleningsdocument aan de klanten te communiceren.

Organisaties met het Keurmerk Erkend Financiersadvies MKB hebben een toegankelijke klachtenprocedure

Hierbij gelden minimaal de volgende uitgangspunten:

  • De centrale klachtenprocedure is beschikbaar voor een Financieringsbegeleiding die wordt afgesloten vanaf 1 mei 2021. Een organisatie met het keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB zal geregistreerd staan bij SMF en Kifid.
  • Organisaties met het keurmerk Erkend Financiersadvies MKB hebben een interne klachtenprocedure die duidelijk op de website kenbaar wordt gemaakt.
  • Organisaties met het keurmerk Erkend Financiersadvies MKB bevestigen de ontvangst van de klacht en berichten de Klant binnen 2 weken na ontvangst van de klacht binnen welke termijn de klacht zal worden behandeld.

Voor een Kleinzakelijke klant gelden daarnaast de volgende uitgangspunten:

  • Als een organisatie met het keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB niet inhoudelijk reageert op de klacht, dan kan de Kleinzakelijke klant vanaf 4 weken na de ontvangstbevestiging, de klacht rechtstreeks voorleggen bij het Klachtenloket Erkend Financieringsadvies MKB bij Kifid. Als de organisatie met het keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB voor de behandeling van de klacht nadere informatie nodig heeft van de Klant, kan de termijn van 4 weken worden verlengd met de termijn die nodig is om de informatie aan te leveren.
  • Wanneer een Kleinzakelijke klant niet tevreden is met de afhandeling van de klacht dan kan een klacht worden ingediend bij het Klachtenloket Erkend Financieringsadvies MKB. In het “Reglement Geschillencommissie financiële dienstverlening (Kifid) – Geschillenbeslechting Erkend Financieringsadvies MKB” staan het proces, doorlooptijd en de voorwaarden beschreven in welke gevallen de uitspraken bindend zijn voor de organisatie met het keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB en Klant.
  • De centrale klachtenprocedure is beschikbaar voor een Financieringsbegeleiding die wordt afgesloten vanaf 1 april 2021. Een organisatie met het keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB zal geregistreerd staan bij SMF en Kifid.
  • Klachten zullen door Kifid worden gemeld aan SMF.