Keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB

Veelgestelde vragen (FAQ)

Veelgestelde vragen over
het keurmerk 

Moet ik een verplichte opleiding doen voor het examen tot Erkend Financieringsadviseur MKB?
Nee, afhankelijk van je kennis en markt- en vakbekwaamheid kan je al direct examen doen. 

Hoeveel dossiers moet ik hebben behandeld om Erkend Financieringsadviseur te worden?
Een indicatie is dat je minimaal aan tien MKB financieringstrajecten hebt gewerkt. 

Waar moet ik als Erkend Financieringsadviseur aan voldoen?
Een Erkend Financieringsadviseur MKB en een kandidaat Financieringsadviseur moet jaarlijks minimaal 12 PE punten behalen. Je moet minimaal 6 PE uren halen bij door SMF erkende opleidingsinstellingen de overige uren mag je bij andere organisaties behalen mits ze bijdragen aan het ontwikkelen van je vak- en of anderszins bijdragen aan het vak. Daarnaast moet je jaarlijks een kredietaanvraag inleveren. 

Het koppelen van een Erkend Financieringsadviseur aan een organisatie lukt niet / ik vind mijn organisatie niet
Als je niet kan koppelen dan komt dat meestal omdat je de keurmerk organisatie niet kan vinden. Dit komt voor wanneer bij de organisatie geen locatie en vestiging is opgegeven. De oplossing is om bij de organisatie alsnog een (hoofd)vestiging met locatiegegevens op te voeren. Daarmee wordt de organisatie vindbaar en kan je de Erkend Financieringsadviseur MKB aan een keurmerkorganisatie koppelen. Na accreditatie van de adviseur wordt de organisatie met adviseurs op de kaart vermeld. 

Ik kom niet in PE online of inschrijven in PE online lukt niet
Gebruik voor PE online de inlog via de website. 
Er bestaan twee registers, die voor adviseur en voor organisatie. In PE online is het van belang dat je eerst uitlogt om in een ander register te kunnen werken of om je aan te melden. Houd daarbij ook rekening met eventuele cookies bij het aanmelden en verifieer of je jezelf aanmeldt met SMFP… (professional) of met SMFO… (organisatie). 

VOG aanvragen?
Verklaring omtrent Gedrag (VOG) 
Maximaal 1 maand oud, screeningsprofiel 95. Financiële Dienstverlening dat betrekking heeft op personen die werkzaam zijn bij een financiële dienstverlener of een financiële instelling. De VOG verklaring is te vinden op de website van Justis.nl. Voor natuurlijke personen zoek onder documenten VOG NP. Bij organisatie vul je de organisatie in die het keurmerk aanvraagt.  

VOG aanvragen als natuurlijk persoon

Let op! Je kunt als natuurlijk persoon de VOG niet digitaal aanvragen, daarvoor moet je naar het gemeentehuis. Wil je de VOG toch digitaal aanvragen dan kun je een tussenpersoon inschakelen die het proces start zoals een werkgever het zou doen. Kortom de opties zijn: 
1) Naar gemeentehuis als natuurlijk persoon
2) Op initiatief opdrachtgever of werkgever (aanvrager van het keurmerk) 
3) Via een commerciële tussenpersoon

Gelden mijn PE uren ook voor andere instellingen zoals
bijvoorbeeld NBA?

Dit hangt van jouw opleider af. Het is mogelijk dat de PE uren gelden voor zowel het keurmerk als voor een andere beroepseisen. Informeer hiervoor bij de opleider. 

Hoe word ik Erkend Financieringsadviseur MKB als ik kandidaat Financieringsadviseur ben?
Je moet dan circa 10 dossiers hebben gedaan en het praktijkexamen behalen. Dit moet binnen een periode van drie jaar na aanvang van het starten als kandidaat. 

Opgeven examen
Je komt via aanmelden, stap 1, op de website voor het boeken van de examens. Klik vervolgens op examen boeken. Je ontvangt na het aanmelden voor beide examens afzonderlijk inloggevens per mail. 

Voor het theorie examen kies je Theorie Examen Erkend Financieringsadviseur MKB (de overige deelexamens zijn voor een eventuele herkansing).

Voor het praktijkexamen kies je Praktijk Examen Erkend Financieringsadviseur MKB en vervolgens examen boeken. Je moet beide modules afnemen (een voor het uploaden van je gegevens en de ander voor het mondeling examen) en er wordt met jou contact opgenomen voor het maken van een afspraak. Vergeet niet na het uploaden de gegevens in te sturen (en niet op kladwerk te laten staan). In beide gevallen ontvang je een bevestigingsmail waarmee je kan inloggen.

Wat zijn de kosten verbonden aan het keurmerk?
De aanvraagkosten voor een organisatie bedragen € 75,- en daarna jaarlijks
€ 75,- voor de registratie en self assesment.
De eenmalige kosten voor Erkend Financieringsadviseur bedragen € 255,- voor het theorie examen en € 355,- voor het praktijkdeel. De jaarlijkse bijdrage van een Erkend Financieringsadviseur MKB bedraagt € 285,- (alle bedragen zijn exclusief BTW). 

Hoe ontvang je het keurmerk?
Meld je als organisatie en adviseur aan via deze link.

Kan ik als ZZP’er deelnemer aan het keurmerk?
Ja, je wordt dan lid als organisatie (met één Erkend Financieringsadviseur MKB) en je bent tevens Erkend Financieringsadviseur MKB.  

Geldt het keurmerk voor een hele organisatie?
Het keurmerk is van toepassing op een een rechtsvorm (met of zonder rechtspersoonlijkheid) met één of meerdere vestigingen en één of meerdere Erkend Financieringsadviseurs MKB. eenheid. Dat impliceert dat elke rechtsvorm afzonderlijk het keurmerk moet aanvragen.

Wat zijn de kosten van het Kifid?
De individuele jaarbijdrage van een aangesloten Overige financiële dienstverlener wordt bepaald aan de hand van het aantal werkzame personen. Dit zijn alle personen die zich direct of indirect onder verantwoordelijkheid van de financiële dienstverlener bezighouden met financiële dienstverlening. Het aantal deeltijdmedewerkers wordt omgerekend naar voltijd. Het aantal werkzame personen wordt uitgedrukt in afgeronde fte’s (geen decimalen). Als peildatum geldt 31 december van het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarop de Keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB bijdrage betrekking heeft. Voor 2020 zijn de individuele jaarbijdragen van Overige financiële dienstverleners als volgt vastgesteld: 

Franchise organisatie
Indien er sprake is van een franchise organisatie kan mogelijk worden volstaan met één Kifid aansluiting. Van belang is dat er sprake is van duidelijk/centraal klachtenmanagement, benoemde verantwoordelijkheid van klachten tussen franchisenemer en franchisegever voor klachten en één factuurpunt. 

Nog een vraag?
Neem dan gerust contact met ons op, we helpen je graag.

Telefoon
Bert Duurland
085 004 43 97

E-mail
info@erkendfinancieringsadviesmkb.nl

Internet
www.stichtingmkbfinanciering.nl

Stuur ons een bericht

14 + 15 =