Keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB

Veel gestelde vragen (FAQ)

Veel gestelde vragen over
het keurmerk 

Moet ik een verplichte opleiding doen voor het examen tot Erkend Financieringsadviseur MKB?
Nee, afhankelijk van je kennis en markt- en vakbekwaamheid kan je al direct examen doen. 

Hoeveel dossiers moet ik hebben behandeld om Erkend Financieringsadviseur te worden?
Een indicatie is dat je minimaal aan tien MKB financieringstrajecten hebt gewerkt. 

Waaraan moet ik als Erkend Financieringsadviseur aan voldoen?
Een Erkend Financieringsadviseur MKB en een kandidaat Financieringsadviseur moet jaarlijks minimaal 12 PE punten behalen. Je moet minimaal 7 PE uren halen bij door SMF erkende opleidingsinstellingen, 1 PE uur door het inleveren van een dossier en de overige uren mag je bij andere organisaties behalen mits ze bijdragen aan het ontwikkelen van je vak- en of anderszins bijdragen aan het vak. 

Gelden mijn PE uren ook voor andere instellingen zoals
bijvoorbeeld NBA?

Dit hangt van jouw opleider af. Het is mogelijk dat de PE uren gelden voor zowel het keurmerk als voor een andere beroepseisen. Informeer hiervoor bij de opleider. 

Hoe word ik Erkend Financieringsadviseur MKB als ik kandidaat Financieringsadviseur ben?
Je moet dan circa 10 dossiers hebben gedaan en het praktijkexamen behalen. Dit moet binnen een periode van drie jaar na aanvang van het starten als kandidaat. 

Wat zijn de kosten verbonden aan het keurmerk?
De aanvraagkosten voor een organisatie bedragen € 75,- en daarna jaarlijks € 75,- voor de registratie en self assesment.
De eenmalige kosten voor Erkend Financieringsadviseur bedragen € 225,- voor het theorie examen en € 295,- voor het praktijkdeel. De jaarlijkse bijdrage aan het keurmerk bedraagt € 285,- (alle bedragen exclusief BTW). 

Hoe ontvang je het keurmerk?
Wij verwachten eind april live te gaan en als je je hebt ingeschreven ontvang je hiervan vooraf bericht. Daarna is de procedure als volgt: 

1. De adviseur meldt zich aan voor het Examen Erkend Financieringsadviseur MKB (bestaande uit theorie- en praktijk examen, VOG verklaring en dossier)
2. De organisatie meldt zich online aan voor het keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB, vervolgens volgt al dan niet akkoord door Stichting MKB Financiering en registratie
3. Na het behalen van het theorie- en praktijkexamen geeft de Erkend Financieringsadviseur MKB zich online op en koppelt zich aan een geregistreerde organisatie
4. Nadat aan een organisatie minimaal één Erkend Financieringsadviseur is gekoppeld, wordt de organisatie geregistreerd als Erkend Financieringsadvies MKB en worden zowel de gegevens van de organisatie met het keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB en van de Erkend Financieringsadviseur MKB op de website gepubliceerd
5. De organisatie meldt zich aan bij Kifid 

Kan ik als ZZP’er deelnemer aan het keurmerk?
Ja, je wordt dan lid als organisatie (met één Erkend Financieringsadviseur MKB) en je bent tevens Erkend Financieringsadviseur MKB.  

Geldt het keurmerk voor een hele organisatie?
Het keurmerk is van toepassing op een juridische eenheid. Dat impliceert dat elke juridische eenheid afzonderlijk het keurmerk moet aanvragen. Dit is ook van toepassing op de registratie bij het Kifid. 

Wat zijn de kosten van het Kifid?
De individuele jaarbijdrage van een aangesloten Overige financiële dienstverlener wordt bepaald aan de hand van het aantal werkzame personen. Dit zijn alle personen die zich direct of indirect onder verantwoordelijkheid van de financiële dienstverlener bezighouden met financiële dienstverlening. Het aantal deeltijdmedewerkers wordt omgerekend naar voltijd. Het aantal werkzame personen wordt uitgedrukt in afgeronde fte’s (geen decimalen). Als peildatum geldt 31 december van het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarop de Keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB bijdrage betrekking heeft. Voor 2020 zijn de individuele jaarbijdragen van Overige financiële dienstverleners als volgt vastgesteld: 

Franchise organisatie
Indien er sprake is van een franchise organisatie kan mogelijk worden volstaan met één Kifid aansluiting. Van belang is dat er sprake is van duidelijk/centraal klachtenmanagement, benoemde verantwoordelijkheid van klachten tussen franchisenemer en franchisegever voor klachten en één factuurpunt. 

Nog een vraag?
Neem dan gerust contact met ons op, we helpen je graag.

Telefoon
Bert Duurland
06-50634586

E-mail
info@erkendfinancieringsadviesmkb.nl

Internet
www.stichtingmkbfinanciering.nl

Stuur ons een bericht

14 + 2 =