Keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB

Voor opleiders

Één keurmerk voor organisaties & adviseurs

Het vak ondernemingsfinanciering en de financieringsmarkt zijn in voortdurende verandering. Financiering is een specialisme geworden. Dit vergt continue aandacht, bijscholing en praktijkervaring. Om Erkend Financieringsadviseur MKB te blijven (na de erkenning o.b.v. de audit) dient een Erkend Financieringsadviseur MKB en een Kandidaat Financieringsadviseur zich permanent te scholen én daadwerkelijk actief te zijn in het vak.

Na de erkenning dient voor behoud van de erkenning (permanente erkenning is een ruimer begrip dan permanente educatie) per jaar aantoonbaar minimaal 12 PE uren te worden behaald. Voor permanente erkenning wordt jaarlijks beoordeeld op educatie (actualiseren van kennis) en praktijk (de toepassing van de kennis o.b.v. een klantdossier).

Accreditatie opleiders
SMF kan op aanvraag een organisatie accrediteren voor. Het geven van cursussen, trainingen of e-learnings over kennisgebieden met betrekking tot het adviseren en begeleiden van financieringsaanvragen. Hieraan zijn voorwaarden aan verbonden en kosten die aan de opleider worden doorberekend. Een PE-instelling dient te voldoen aan een aantal nadere voorwaarden om PE-uren te kunnen toekennen aan een cursus.

Bij het aanvragen van erkenning dient de PE-instelling aan te tonen dat het door haar aangeboden onderwijs voldoet aan eisen van vakbekwaamheid en procesinhoudelijk. Bij de aanvraag dient de opleider onder meer inzage te geven in: het profiel van de PE-instelling, de doelgroep van de cursussen, het opleidingskader, het curriculum, de betrokkenheid van het beroepenveld bij de cursus, de deskundigheid van de docenten, de organisatie, de kwaliteitszorg en referenten.

Het bestuur verstrekt de PE-instellingen die aan de voorwaarden voldoen een voorwaardelijke erkenning. Een voorwaardelijke erkenning wordt omgezet in een definitieve erkenning nadat de instelling en de opleidingen na een half jaar positief zijn beoordeeld op inhoud, kwaliteit, organisatie. Na twee jaar vindt er een evaluatie en herijking plaats.

Houd me op de hoogte