Keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB

Kies voor het keurmerk!

Één keurmerk voor adviseurs & organisaties

Het keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB is opgebouwd uit twee onderdelen. Allereerst een keurmerk voor organisaties en daarnaast een Erkenning voor de individuele Financieringsadviseur MKB die werkt voor deze organisatie.

Het keurmerk, waaronder de Erkend Financieringsadviseur MKB valt, heeft als doel het professionaliseren van het vak van financieringsadviseur. Tevens beoogt het de positie van mkb-ondernemers te versterken bij het aanvragen en realiseren van financieringen en helpt het om ondernemers te informeren over wat zij van een organisatie met het keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB en van een Erkend Financieringsadviseur MKB mogen verwachten.

Profiel van de Erkend Financieringsadviseur MKB

De financieringsadviseur beschikt over voldoende specifieke, up to date kennis van het financieringsvak om MKB ondernemingen adequaat te analyseren en te adviseren om per individuele casus te komen tot de (op dat moment) beste c.q. best haalbare financieringsconstructie. Hij kent de markt van financieringsaanbod, zowel de aanbieders als hun producten en weet welke producten en aanbieders het best passen per specifieke casus. De Erkend Financieringsadviseur MKB beschikt over de vaardigheden om klantgericht te opereren en is in staat om als regisseur contacten te leggen, partijen te informeren en te overtuigen en overeenkomsten tussen partijen te realiseren. De Erkend Financieringsadviseur MKB opereert integer, dat wil zeggen dat hij het klantbelang centraal stelt, waarbij hij betrouwbaar, eerlijk, oprecht en onafhankelijk handelt.
Kandidaten die wel beschikken over de kennis, maar nog geen of onvoldoende ervaring in het begeleiden van ondernemers in financieringstrajecten kunnen deelnemen aan de kennistoets van het examen en zich op basis daarvan voor de duur van maximaal drie jaar kwalificeren als “Kandidaat Financieringsadviseur MKB”.

Toelating
Het keurmerk wordt verleend door SMF. Beoordeling en toetsing van kandidaten vindt plaats onder regie van SMF. Er worden vier aandachtsvelden met specifieke beroepseisen onderscheiden voor Erkend Financieringsadviseur MKB. Aan de algemene profielomschrijving ligt een combinatie van eisen t.a.v. kennis (van het vak en van de markt), werkwijze en gedrag ten grondslag.

Om toegelaten te worden tot het register wordt een audit uitgevoerd ter beoordeling van de aspecten kennis, (deskundigen)netwerk, kunde (de toepassing in de praktijk), vaardigheden en integriteit. De audit betreft een kennis- en praktijktoets als onderdelen:

 • Schriftelijke (online) toets
 • Beoordeling aangeleverd klantendossier, referentie en VOG verklaring
 • Eindgesprek

Voor meer informatie verwijzen wij naar het profiel en de toetstermen. Voor meer informatie over de tarieven kijk op de pagina voor organisaties.
 

Permanente Erkenning
Voor het behoud van de erkenning dient per jaar aantoonbaar 12 PE uren te worden behaald.
 

Waarom aansluiten bij het keurmerk

 • Overheid, adviseurs en ondernemers erkennen allemaal dat er behoefte is aan een onafhankelijke partij die de ontwikkelingen in goede banen leidt.
 • Het keurmerk functioneert als een teken van deskundigheid, onafhankelijkheid  en betrouwbaarheid richting ondernemers, financiers, overheid, leveranciers en media.
 • SMF heeft in haar korte bestaan een goede reputatie en naamsbekendheid opgebouwd.
 • Het keurmerk gaat in na een succesvolle audit van de organisatie en na toelating van de individuele financieringsadviseur.
 • Het keurmerk geeft ondernemers het vertrouwen dat de financiersadviseur zich houdt aan de richtlijnen uit de Gedragscode Erkend Financieringsadvies MKB
 • Het keurmerk geeft kaders en richtlijnen op het gebied van kennis en educatie

Voordelen van het keurmerk

 • Een herkenbare specialisatie: Erkenning van het vak Financieren.
 • Exposure richting ondernemers-netwerken, financiers, overheid en stakeholders.
 • Onderdeel uitmaken van een uitgebreid netwerk van professionals en stakeholders in de branche van financieren.
 • Netwerkevenementen en permanente educatie waardoor je op de hoogte blijft van relevante ontwikkelingen.
 • Onderscheidende positie richting ondernemers op zoek naar financiering.
 • Een sterkere positie richting geldverstrekkers.
 • Vermelding op de website en vindbaar voor ondernemers en financiers.
 • Kwaliteitsborging door het keurmerk.

Houd mij op de hoogte