Keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB

Kies voor het keurmerk!

Keurmerk Financieringsadvies voor ondernemers

Het keurmerk omvat een gedragscode en diverse overige documenten die van toepassing zijn op organisaties met het keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB. Hierin zijn afspraken vastgelegd over transparantie van tarieven en provisies, vertrouwelijkheid en het dienstverleningsproces door financieringsadviseurs. Ook is in samenwerking met het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) een onafhankelijk Klachtenloket voor organisaties met het keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB opgezet.

Het keurmerk en de gedragscode hebben als doel het professionaliseren van het vak van financieringsadviseur. Tevens beoogt het de positie van mkb-ondernemers te versterken bij het aanvragen en realiseren van financieringen en helpt het om ondernemers te informeren over wat zij van een organisatie met het keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB en van een Erkend Financieringsadviseur MKB mogen verwachten.

 

De voordelen van het keurmerk

Deskundig en professioneel
Een organisatie met het keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB zal haar functie professioneel en zorgvuldig uitvoeren gedurende alle fases van het financieringsproces: van oriëntatie, voorbereiding en analyse tot het aanvragen en begeleiden van het verstrekken van Financiering.

Betrouwbaar en integer
Een organisatie met het keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB gaat op vertrouwelijke wijze om met informatie die zij in het kader van de werkzaamheden verkrijgen. Informatie wordt alleen aan derden verstrekt, indien er uitdrukkelijk toestemming is verleend of wanneer dit wettelijk verplicht is.

Een organisatie met het keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB zorgt dat haar klanten volledig worden geïnformeerd over het aanvraag proces, de duur en de kosten. Zij zorgt ook dat de klant op de hoogte is van alle details van de gekozen oplossing en de aanbieder. Een organisatie met het keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB wijst de klant op risico’s verbonden aan de verstrekte adviezen en verkochte of geadviseerde producten en diensten.

 

Passend en verantwoord financieren
Een organisatie met het keurmerk Erkend Financiersadvies MKB wint in het belang van de klant informatie in over diens financiële positie, kennis, ervaring, doelstellingen en risicobereidheid voor zover zulks redelijkerwijs relevant is voor de aan de klant te verlenen dienst.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Organisaties met het keurmerk Erkend Financiersadvies MKB zorgen ervoor dat de aansprakelijkheid voor de werkzaamheden zijn gedekt middels een beroepsaansprakelijkheidsverzekering of andere financiële waarborgen zoals in het kwaliteitskader toegelicht.

Informatieverstrekking
Een organisatie met het keurmerk Erkend Financiersadvies MKB communiceert op duidelijke wijze informatie over haar dienstverlening (zoals aanvraagproces, doorlooptijd, haalbaarheid, tarieven en overige relevante informatie). Uitgangspunt hierbij is dat communicatie correct, duidelijk en niet misleidend mag zijn.

Productaanbod
Vooraf aan de financieringsaanvraag of tijdens het proces wordt aan de Klant duidelijk gemaakt in welke mate vergelijkende productoplossingen worden opgenomen in het advies. Ook wordt aangeven in welke mate eigen producten worden opgenomen in het advies en wat de kosten van vergelijkbare alternatieven zijn van andere aanbieders. Tevens wordt vooraf aan de klant kenbaar gemaakt of er met een beperkt aantal of met veel Financiers wordt gewerkt.

Provisietransparantie
De manier waarop een organisatie met het keurmerk Erkend Financiersingsadvies MKB samenwerkt met andere partijen en de bijbehorende vergoedingsstructuur moet transparant zijn voor de klant zodat er een goed geïnformeerde keuze kan worden gemaakt. Dit kunnen financiers, adviseurs, intermediairs en accountant zijn.

Houd me op de hoogte