Keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB

Voor organisaties

Eén keurmerk voor organisaties en adviseurs

Het keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB is opgebouwd uit twee onderdelen. Allereerst een keurmerk voor organisaties en daarnaast een erkenning voor de individuele Financieringsadviseur MKB die werkt voor deze organisatie. Voor de vereisten aan de financieringsadviseur om Erkend Financieringsadviseur MKB te worden en te blijven, verwijzen wij naar het profiel met de toelatingseisen waaronder een examen en richtlijnen ten aanzien van permanente educatie.

Voorafgaand aan de eventuele toekenning van het keurmerk zal er een schriftelijke audit, plaatvinden. Eventueel kan deze worden gevolgd door een mondelinge gesprek voor een nadere toelichting. De audit heeft tot doel na te gaan in welke mate de partijen voldoen aan de criteria die in de gedragscode en het kwaliteitskader zijn genoemd. Wij willen daarmee ook inzicht in de cultuur en de wijze van uitvoering. De opzet van de audit is een is een self assesment waarvan jaarlijks een review plaatsvindt. Doelstelling is een beeld te krijgen van de organisatie en haar werkwijze aan de hand van een vragenlijst.

 

Toelatingsprocedure en investering

De audit van de organisatie vindt plaats door door middel van een self assesment die te vinden is op de website. Een toelatingsexamen voor financieringsadviseur vindt plaats door het Examenadviesbureau. 

De stappen

 1. Maak kennis met het keurmerk en lees onze documentatie. Neem contact op als je nog vragen hebt via financieringsadvies@stichtingmkbfinanciering.nl
 2. De financieringsadviseur voldoet aan het toelatingsexamen voor Erkend Financieringsadviseur MKB.
 3. Vul het aanvraagformulier voor organisaties in en meld je organisatie aan. Bij een succesvolle audit ontvang je het keurmerk.

De investering

 • Het keurmerk gaat in na een succesvolle audit van de organisatie en toelating van de individuele financieringsadviseurs. 
 • De aanvraagkosten* voor het keurmerk Financieringsadvies MKB bedragen per organisatie € 75,- (ex BTW). De jaarlijkse kosten voor de audit* van een organisatie bedragen € 75,- (ex BTW) per jaar.
 • De toelatingskosten* voor de individuele adviseur bedragen voor het theorie examen € 225,- (ex BTW) en € 295,- (ex BTW) voor het praktijkdeel. De jaarlijkse contributie* bedraagt € 285,- (ex BTW) per Erkend Financieringsadviseur MKB per jaar.
 • Als lid van het keurmerk ben je aangesloten bij KiFid. De jaarlijkse kosten KiFid worden vastgesteld op basis van het aantal Erkend Financieringsadviseurs MKB (en kandidaat Financieringsadviseurs MKB) per organisatie.
 • Je kan al starten als kandidaat Financieringsadviseur MKB na het behalen van het theorie examen. Je hebt dan de gelegenheid om binnen 3 jaar je praktijkexamen te doen. Ook hiervoor gelden PE vereisten en de jaarlijkse contributie. 

* De aanvraagkosten, toelatingskosten, kosten van de audit en contributie dienen jaarlijks vooraf te worden voldaan.

Waarom aansluiten bij het keurmerk?

 • Overheid, adviseurs en ondernemers erkennen allemaal dat er behoefte is aan een onafhankelijke partij die de ontwikkelingen in goede banen leidt.
 • Het keurmerk functioneert als een teken van deskundigheid, onafhankelijkheid  en betrouwbaarheid richting ondernemers, financiers, overheid, leveranciers en media.
 • SMF heeft in haar korte bestaan een goede reputatie en naamsbekendheid opgebouwd.
 • Het keurmerk gaat in na een succesvolle audit van de organisatie en na toelating van de individuele financieringsadviseur. 
 • Het keurmerk geeft ondernemers het vertrouwen dat de financiersadviseur zich houdt aan de richtlijnen uit de Gedragscode Erkend Financieringsadvies MKB
 • Het keurmerk geeft kaders en richtlijnen op het gebied van kennis en educatie

  Voordelen van het keurmerk

  • Een herkenbare specialisatie: Erkenning van het vak Financieren.
  • Exposure richting ondernemers-netwerken, financiers, overheid en stakeholders.
  • Onderdeel uitmaken van een uitgebreid netwerk van professionals en stakeholders in de branche van financieren.
  • Netwerkevenementen en permanente educatie waardoor je op de hoogte blijft van relevante ontwikkelingen. 
  • Onderscheidende positie richting ondernemers op zoek naar financiering.
  • Een sterkere positie richting geldverstrekkers. 
  • Vermelding op de website en vindbaar voor ondernemers en financiers.
  • Kwaliteitsborging door het keurmerk. 

   Aanmelden Keurmerk Erkend Financeringsadvies MKB