SMF Seminar Wwft December 2022

12 maart – Wat is een bedrijf waard?

Veel MKB ondernemers krijgen vroeg of laat te maken met situaties waarbij het van belang is om de waarde van je bedrijf te weten. Denk bijvoorbeeld aan een bedrijfsopvolging, een overname of wanneer aandeelhouders ruzie krijgen. In veel van dit soort situaties dient de waardebepaling van een onderneming bovendien afgestemd te worden met de Belastingdienst. Als financieringsspecialist is het van belang dat je weet in welke situaties een waarderingsrapport moet worden opgesteld, welke verschillende methodieken worden gehanteerd om de waarde van een onderneming te bepalen en wat de belangrijkste factoren zijn die van invloed zijn op de waarde.

De Stichting MKB Financiering en CROP Accountants & Adviseurs organiseren op 12 maart een workshop over bedrijfswaardering speciaal voor financieringsadviseurs. Tijdens de workshop zal onder meer worden stilgestaan bij de verschillende waarderingsmethodes, het risicoprofiel van ondernemingen, uitleg over valuedrivers en wordt de verbinding gemaakt tussen ondernemingswaarde en aandelenwaarde.

 Spreker is Gerben Remmerde, register valuator bij CROP Accountants & Adviseurs.

 

Jouw investering

  • € 195,- excl. BTW voor deelnemers
  • € 135,- excl. BTW  Erkend Financieringsadviseurs MKB

Programma

Het programma is goed voor 3 PE uren en en het seminar is dinsdag 12 maart bij van der Valk Breukelen van 14.00 – 17.00 uur. Aansluitend is er een borrel.

Spreker
Spreker is Gerben Remmerde, register valuator bij CROP Accountants & Adviseurs.

Dagvoorzitter
Bert Duurland

 

Meld je aan