Een bankkrediet – als je het als ondernemer al krijgt – kan een blok aan het been zijn. Je legt je vast voor een periode van jaren terwijl je business elke dag verandert. Gelukkig is er een breed scala aan alternatieve financieringsvormen ontstaan. Maar dan moet je wel weten dat ze er zijn. En dat de aanbieder te goeder trouw is. Daar gaat de pas opgerichte Stichting MKB Financiering wat aan doen. Met een gedragscode, certificering en educatie. 

Geld van de bank is vaak lastig te krijgen, zeker voor startende ondernemers. De bank wil minstens een paar jaar resultaten zien. Maar als je net Een bankkrediet – als je het als ondernemer al krijgt – kan een blok aan het been zijn. Je legt je vast voor een periode van jaren terwijl je business elke dag verandert. Gelukkig is er een breed scala aan alternatieve financieringsvormen ontstaan. Maar dan moet je wel weten dat ze er zijn. En dat de aanbieder te goeder trouw is. Daar gaat de pas opgerichte Stichting MKB Financiering wat aan doen. Met een gedragscode, certificering en educatie.begint, heb je nog geen trackrecord. En ondernemers die al wat langer actief zijn, zijn ook niet altijd het beste af met een bankkrediet. Immers, je legt je vast voor minstens vijf jaar en moet je allerlei zekerheden stellen, waaronder je toekomstige omzet. Je zit met handen en voeten vast aan de bank. En alle banken hebben hetzelfde kredietbeleid, dus shoppen heeft geen zin. De moeizame bancaire financiering vormt een rem op ontwikkeling van de onderneming, en dus van de economie.

Dat moet anders en dat kan ook. Inmiddels heb je als ondernemer veel meer keus. “Er is meer dan alleen bankkrediet. Ondernemers doen er goed aan per financieringsbehoefte te kijken naar de best passende vorm van financiering. Heb je een machine nodig? Dan is leasen wellicht het beste. Werkkapitaal? Denk aan factoring. Groeikapitaal? Crowdfunding kan uitkomst bieden. Financial Structuring dringt ook door in het MKB.” Dat zegt Ronald Kleverlaan, directeur van de Stichting MKB Financiering (SMF).

Bedrijfsfinanciering is een groeimarkt, en dat trekt veel cowboys aan die agressief werven met ZZP-krediet, snelkrediet, microfinanciering, starterskrediet…. In totaal zijn er ongeveer 200 partijen actief in alternatieve financiering. Aanbieders van Lease of Factoring hoeven zich zelfs helemaal niet te registreren. “De financieringsmarkt is sinds de crisis volop in ontwikkeling en het is belangrijk om dit in goede banen te leiden. SMF heeft als missie om toegang tot MKB-financiering duurzaam te verbeteren en te professionaliseren,” zegt Kleverlaan.

Woekerrente

Het gaat alles bij elkaar om veel geld. In Nederland hebben de banken 127 miljard euro aan bedrijfsleningen uitstaan. Een kleine 10% van dat bedrag wordt gevormd door leningen kleiner dan 250 duizend euro, zeg maar MKB-leningen. Van andere financiers zijn geen data beschikbaar.  Een kleine 70 duizend MKB-ers is op zoek naar financiering, blijkt uit de Financieringsmonitor uit 2018. Dit is een jaarlijks onderzoek naar de financiering van het Nederlands bedrijfsleven. Het wordt door Panteia in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat uitgevoerd. De interesse in nieuwe financieringsvormen groeit snel. Afgelopen jaren gaf ongeveer 10% van de bevraagde ondernemers aan mogelijk alternatieve financieringsbronnen in te zullen zetten. Eind 2017 was dit al gestegen naar 36%.

Afgelopen jaren is het dan ook steeds populairder geworden.  Vorig jaar bedroeg de totale financieringsvraag van het MKB  zo’n 10 miljard euro; nu is dat al 14 miljard. Naar schatting zal €1 miljard hiervan worden ingevuld via alternatieve financieringsvormen. Kleverlaan: “Maar let op met wie je in zee gaat. 3% rente lijkt weinig, maar als dat per maand is, betaal je op jaarbasis een woekerrente van 30 tot 40%. Vaak krijg je bovendien allerlei extra kosten gepresenteerd.”

SMF is in oktober 2018 opgericht door een voorhoede van vertegenwoordigers uit de markt met als doel de toegang tot alternatieve (non-bancaire) financieringsmogelijkheden voor ondernemers te verbeteren. Samenwerking tussen de alternatieve financiers is de eerste stap op weg naar meer zichtbaarheid en slagkracht van de jonge sector. De proposities van SMF-partners Boozt24, Collin Crowdfund, Dynamic Credit, Fiduciam, Funding Circle, Fund IQ, October (voorheen Lendix), NPEX, Spotcap en Voldaan vormen gezamenlijk een brede doorsnede van de beschikbare financieringsvormen. Allengs zullen zich meer partijen aansluiten. Kleverlaan: “Deelname staat vrij, mits de kandidaat-partner de Gedragscode MKB Financiering onderschrijft en naleeft.”

Het doel van deze gedragscode is om de positie van MKB-ondernemers te versterken en zo goed mogelijk te informeren over wat zij van de aangesloten financiers mogen verwachten. De gedragscode is afgestemd met stakeholders – waaronder ondernemers en bedrijfsadviseurs – waarbij transparantie en passend financieren de uitgangspunten waren. “De gedragscode gaat verder dan die van de banken,” aldus Kleverlaan. De stichting verwacht de nieuwe gedragscode begin 2019 te publiceren. Deelnemers worden geaudit door het onafhankelijke bestuur van SMF. De stichting sluit zich aan bij Kifid, waar een eigen klachtenloket opgezet wordt voor alternatieve financieringen. Kifid, het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, is bedoeld voor consumenten en kleinzakelijke ondernemers en zzp’ers. SMF overlegt eens per kwartaal met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat over de ontwikkelingen in de sector. Het ministerie ziet het belang van goede financiering voor het Nederlandse economische klimaat en steunt het initiatief.

“Alternatieve financiering wordt steeds belangrijker voor het midden- en kleinbedrijf. De Stichting MKB Financiering kan daarbij een belangrijke rol spelen. Bijvoorbeeld omdat de aangesloten platforms MKB-ondernemers helpen bij de uitgifte van aandelen en obligaties of helpen bij het binnenhalen van particuliere investeerders of crowdfunding. Daarom ben ik ook blij met dit initiatief dat aansluit op ons MKB-Actieplan. Doordat ondernemers verschillende keuzemogelijkheden met voldoende financiering hebben komen ze verder.”, aldus Staatssecretaris Mona Keijzer.

Gelijk speelveld

Om zoveel mogelijk ondernemers te bereiken, werkt SMF samen met brancheorganisaties zoals MKB Nederland en ONL voor Ondernemers, met de accountantsorganisaties en met ondernemersnetwerken. Een belangrijke doelgroep is die van de bedrijfsadviseurs en accountants.  Dezen zijn gebaat bij goed inzicht in de diverse vormen van financiering en de kwaliteit van de diverse aanbieders om hun adviesrol goed te kunnen vervullen. Voor het mogen geven van financieel advies aan consumenten bestaan zware opleidingseisen. Dat geldt niet voor ondernemingsfinanciering. Kleverlaan: “Consumentenkredietverlening is streng gereguleerd. Dat ligt anders voor ondernemerskrediet. Daar wordt niet of nauwelijks op toegezien want de toezichthouder AFM heeft daar geen mandaat voor. Dat is gek, want de bedragen zijn veel hoger. Wij willen het kennisniveau van adviseurs omhoog brengen. Daarom zijn we in samenwerking met opleiders, brancheorganisaties van adviseurs en vertegenwoordigers van ondernemers gestart met een project om een opleiding met certificering op te zetten op het gebied van Alternatieve Financiering voor MKB-adviseurs, gericht op adviseurs en accountants.” Ook werkt SMF samen met enkele hogescholen aan opleidingsmodules voor hun reguliere curricula op het gebied van financieel management. In het studiejaar 2019-2020 zullen de eerste cursisten kennis maken met alternatieve financiering in hun opleidingspakket. Naar verwachting zullen de eerste adviseurs al eind 2019 gecertificeerd zijn.

Het draait natuurlijk allemaal om de ondernemers. Om het hun gemakkelijk te maken, komt er op de website van SMF een doorverwijzingstool. De ondernemer beantwoordt enkele vragen en krijgt een snelle selectie van de financiers die passen bij financieringsvraag.

De missie van SMF is geslaagd als er een gelijk speelveld is gecreëerd voor alle aanbieders van bedrijfskrediet, inclusief de banken. Vooral op het gebied van zekerheden moet dat er zijn. Nu nog verpandt de ondernemer inkomensstromen aan de bank tot het einde van de looptijd van de lening. Meestal is dat na vijf jaar. Tot die tijd zit de ondernemer vast. “Het is logischer en meer in lijn met de internationale praktijk als zekerheden vrijvallen al naar gelang de aflossingen.” Een ander ijkpunt voor het welslagen van de missie van SMF is als de term ‘alternatieve financiering’ gewoon ‘financiering’ is gaan heten.

bron: deondernemer.nl

AUTEUR: THEO LOTH
DATUM: 31 JANUARI 2019