Voor ondernemers gaat de stelling op: geld lenen levert geld op. Immers, het geleende geld wordt geïnvesteerd en met de investering wordt vervolgens rendement gemaakt. Als het rendement hoger is dan de kostprijs van de investering en de kosten van de lening levert geld lenen dus geld op. Dat rechtvaardigt de vraag: Kun je onbeperkt lenen? Kun je als het ware jezelf “rijk lenen”? Is krediet zonder limiet verantwoord…..?

Nee, jammer, maar dat ligt toch net even anders. Er zijn risico’s en grenzen. Enerzijds kun je stellen dat geld lenen, geld oplevert – mits je als ondernemer met het geleende geld meer rendement maakt dan de rentekosten. Maar anderzijds weet je dat ondernemen ook onzeker is. Je weet nooit zeker of je de omzet realiseert die nodig is om inderdaad voldoende rendement te maken. Tegenover de onzekere uitkomst van een investering die is gefinancierd met een lening staat de zekere, vaste verplichting van rente plus aflossing. Dus: een vaste verplichting versus een onzekere inkomstenstroom. Dat is risico.

Het extra rendement dat een lening voor een onderneming kan opleveren moet niet alleen worden afgezet tegen de kostprijs van de lening, maar ook tegen de risico’s: de marktontwikkeling, de technologische ontwikkeling, de concurrentie. Kortom, alle ondernemingsrisico’s moeten in de investeringsbeslissing worden gewikt en gewogen. De consequentie van de risico’s is: onbeperkt financieren is onverantwoord. Overigens doordat verschillende geldverstrekkers de ondernemingsrisico’s op verschillende wijze beoordelen, kan het dus goed zo zijn dat geldverstrekker A een financieringsverzoek afwijst dat door geldverstrekker B wordt toegekend. Er is een optimale verhouding tussen eigen vermogen en vreemd vermogen. Het is de uitdaging voor een bedrijf dat optimum te bepalen en te benutten. Dus: geld lenen levert geld op, maar voorkom krediet zonder limiet.

Passend en verantwoord financieren is in de eerste plaats een verantwoordelijkheid voor de ondernemer en diens adviseur. Maar ook van geldverstrekkers mag je op dit terrein  verantwoord gedrag verwachten. Geldverstrekkers die zijn aangesloten bij de Stichting MKB Financiering (SMF) hebben zich gecommitteerd aan de Gedragscode MKB Financiers. In deze gedragscode is onder meer de regel opgenomen dat zij bij hun kredietverlening aan klanten uitgaan van een gezonde en passende financieringsstructuur.

Wilt u meer weten over SMF, de gedragscode MKB Financiers en de aangesloten geldverstrekkers? Bezoek de website of neem contact met ons op. Als u zich aanmeldt voor de blogs via deze link krijgt u een seintje als er een nieuwe blog is geplaatst. Zo kunt u zich de nieuwe financieringsmarkt eenvoudig eigen maken.

De volgende 6 blogs zullen gaan over crowdfunding. Wat is het, hoe werkt het en wat zijn de voor- en nadelen. Drie van die zes blogs worden verzorgd door de partners van de Stichting MKB Financiering die actief zijn op het terrein van crowdfunding.

Stichting MKB Financiering