Dit is het derde blog in de serie over Direct Lending.

Grote bedrijven hebben toegang tot de kapitaalmarkt, waarop zij bijvoorbeeld obligaties kunnen uitgeven. MKB heeft die toegang niet en was traditioneel daarom meer aangewezen op bancaire financiering. Met de opkomst van non-bancaire aanbieders van financiering beschikt ook het MKB inmiddels over meer financieringsinstrumenten dan alleen bancair. Direct lending (verder in dit blog: DL) is een vorm van ondernemingsfinanciering, waarbij niet bancaire geldverstrekkers leningen verstrekken aan bedrijven zonder tussenkomst van een intermediair. In de praktijk doen zij dit via fondsen en platforms. In de voorgaande blogs zijn wij ingegaan op het ontstaan van DL, de vragen, welke bedrijven er gebruik van kunnen maken en hoe de aanvraagprocedure werkt. In dit blog gaan wij in op de specifieke kenmerken van financieren via DL:

 • Non-bancair
  DL is een financieringsvorm zonder betrokkenheid van een bank.
 • 1 loket
  De presentie van een Direct Lender in de markt is via een fonds of platform. Bij dat loket kan de ondernemer die financiering zoekt terecht. De individuele klant merkt niet dat achter dat loket de funding van de Direct Lender zelf plaatsvindt door meerdere institutionele beleggers en investeerders. Voor hen is DL een beleggingsproduct.
 • Niche-spelers / Partiële financiering
  Het aantal aanbieders is in de afgelopen jaren sterk toegenomen. Met name heeft dit geleid tot nieuwe spelers die zich op een specifieke niche in de markt richten. Bijvoorbeeld: werkkapitaalfinanciering tot € 250.000, groeifinanciering door middel van een langlopende blanco lening, overbruggingsfinanciering op onroerend goed, et cetera. Niche spelers opereren op hun specifieke terrein veelal snel en ruimhartig.
 • Doorlooptijd
  Met name de nichespelers werken snel. Als beoordeling van een financieringsaanvraag plaatsvindt op basis van algoritmen krijgt de aanvrager binnen 24 uur uitsluitsel. Maar ook wanneer beoordeling anderszins plaatsvindt is de doorlooptijd bij de nichespelers kort (enkele dagen).
  De aanvraagprocedure bij Direct Lenders die breder opereren en (nagenoeg) de volledige bedrijfsfinanciering van een onderneming verstrekken vergt meer tijd. Bij deze verstrekkers is de procedure maatwerk en vinden er ook gesprekken plaats tussen geldverstrekker en ondernemer. De doorlooptijd wordt dan mede beïnvloed door de voorbereiding van en informatievoorziening door de ondernemer. Dan helpt het als deze zich laat begeleiden door een gespecialiseerde financieringsadviseur (zie ook het naschrift onder deze blog).
 • Vaste lening
  De financiering wordt verstrekt in de vorm van een vaste lening, met vooraf afgesproken looptijd, aflossingsschema en rente.
 • Zekerheden
  Ook hier zie je verschillend beleid bij verschillende verstrekkers. Een aantal financiers verstrekt bewust blanco leningen, zonder zekerheden. Dat is gemakkelijk en vereist nauwelijks afstemming met andere financiers. Blanco financieringen zijn hoger geprijsd dan leningen met zekerheden. Er zijn ook direct lenders die wel werken met zekerheden. Waar nodig gaat dit in overleg andere financiers (veelal de bank). Banken raken gewend aan de nieuwe financiers. Maar de samenwerking op het terrein van (verdeling van) zekerheden kan nog wel verbeteren. Dit is één van de aandachtspunten van Stichting MKB Financiering (SMF).

Bij SMF zijn meerdere Direct Lenders aangesloten. In de komende periode bieden wij de bij SMF aangesloten partners de gelegenheid om gastblogs  te verzorgen. Die blogs geven extra inzicht in de verschillende mogelijkheden van Direct Lending in de huidige markt.

Geïnteresseerd in de blogs van SMF. Schrijf dan hier in.

Stichting MKB Financiering

 

Naschrift:        Aankondiging congres 29 oktober 2019

Direct Lending en andere nieuwe vormen van non bancaire financiering is door aanbieders op het internet zodanig ingericht dat een ondernemer zelf de financieringsaanvraag kan verzorgen. In zo’n situatie lijkt er geen rol te zijn voor een financieringsadviseur. Maar dat is zeer de vraag: immers, een adviseur is (beter) in staat te beoordelen welke aanbieder het beste past in een bepaalde situatie. SMF organiseert over die rol van de adviseur een congres op 29 oktober 2019:

 “Het beroep financieringsadviseur binnen de turbulente financieringsmarkt”.

Dit congres richt zich specifiek op adviseurs die actief zijn op het terrein van ondernemingsfinanciering. Wie zeker wil zijn van een plaats kan zich reeds aanmelden:  https://www.eventbrite.nl/e/tickets-het-beroep-financieringsadviseur-binnen-de-turbulente-financieringsmarkt-64956524714