Het verkrijgen van een financiering is voor ondernemers belangrijk. Het is vaak essentieel voor de bedrijfsvoering, groei van de onderneming en om de droom van de ondernemer te realiseren. De afgelopen jaren is er sprake van een groot aantal ontwikkelingen die impact hebben op financieringen voor ondernemers.

Veranderende regelgeving, technologische ontwikkelingen en terughoudend beleid van banken hebben bijgedragen aan de toetreding van veel nieuwe financiers. Onderzoek toont aan dat met name non-bancaire financiers een groeiend deel van de financieringen in het mkb voor zijn rekening neemt. Zie Onderzoek non-bancaire financiering 2018. Ook is de rol van de banken veranderd en is voor veel klanten afscheid genomen van de relatiemanager.

Door bovenstaande ontwikkelingen is het financieren van ondernemingen moeilijker geworden. Hierdoor doen ondernemers steeds vaker een beroep op een gespecialiseerde financieringsadviseur mkb. Om de juiste financiering te verkrijgen voor een ondernemer heeft een financieringsadviseur mkb vaardigheden, kennis en kunde nodig en moet integer worden gehandeld. Immers, hij beoordeelt welke oplossingen mogelijk zijn en wat mogelijk de beste partij is die kan leveren tegen de juiste voorwaarden en condities. En wanneer moet je nee zeggen tegen een ondernemer die een financiering wil? Complexe vragen in een snel wisselend speelveld. Het is opmerkelijk dat aan deze beroepsgroep, in tegenstelling tot bijvoorbeeld hypotheekadviseurs, (nog) geen eisen worden gesteld. Niet door financiers en niet door de overheid.

Vanuit de doelstelling om financieringen aan ondernemers toegankelijker te maken, heeft de Stichting MKB Financiering het initiatief genomen tot een verkennend onderzoek naar een keurmerk voor financieringsadviseurs mkb. Hierbij kwamen vragen aan bod als: hoe is de huidige dienstverlening ingericht, kan een keurmerk bijdragen aan een betere dienstverlening op het gebied van financieringen aan ondernemers en wat is nog meer mogelijk?

Belangrijke uitkomst is dat er op het gebied van financieringsadvies veel goed gaat maar ook dat er in feite niet veel is geregeld. Een keurmerk kan daarom een nuttige bijdrage leveren aan het verbeteren van het financieringsadvies aan ondernemers. Uit de gesprekken komt ook naar voren dat het belangrijk is om een ‘community’ van financieringsadviseurs te hebben. De meeste geïnterviewden (financieringsadviseurs mkb, ondernemers, opleiders en financiers) staan positief ten opzichte van zowel een keurmerk als de realisatie van een beroepsgroep. Natuurlijk moet er nog veel gebeuren binnen de nog niet georganiseerde beroepsgroep van financieringsadviseurs mkb. Maar nu de eerste stap is gezet, de wil aanwezig is, moet het toch lukken! Nu is het dan ook het moment om de volgende stap te zetten.

In afwachting van vervolgstappen organiseert Stichting MKB Financiering 29 oktober 2019 een congres voor financieringsadviseurs mkb en andere stakeholders in de financieringsmarkt. Sprekers uit de markt geven hun visie op de ontwikkelingen binnen de markt van financieringsadviseurs en er wordt aandacht besteed aan advies, valkuilen en kennis. Wil jij ook aanwezig zijn, meld je dan hier aan.

Wil je een compleet overzicht van de bevindingen? Download dan hier de Verkenning Keurmerk Financieringsadviseurs mkb.

Wil je meer weten over de Stichting MKB Financiering, de gedragscode MKB Financiers en de aangesloten geldverstrekkers? Bezoek de website of neem contact met ons op. Als je jezelf aanmeldt voor de blogs  krijg je een seintje als er een nieuwe blog is geplaatst. Zo leer je automatisch meer over de nieuwe financieringsmarkt.

Stichting MKB Financiering