In de afgelopen weken heeft Stichting MKB Financiering (SMF) 4 blogs gepubliceerd over Direct Lending. Eén van de vormen van Direct Lending is mezzanine financiering. Deze vorm van financiering wordt onder andere aangeboden door FundIQ, een founding partner van SMF.

Mezzanine financiering, het woord zegt het al, is een tussenlaag, en wel tussen bankfinanciering en aandelenkapitaal. Vanwege het vrijwel altijd ongedekte karakter heeft deze vorm van financiering een hoger risico. Vaak is zij ook formeel achtergesteld bij de bancaire financiering.
Mezzanine is in veel omstandigheden een interessante optie. Denk aan een overname, een grote investering of andere groeimogelijkheid die gepaard gaat met kapitaalsbehoefte. Niet altijd zal een bank het benodigde bedrag volledig verstrekken. Een deel met eigen aandelenkapitaal financieren is meestal duurder en complexer of er is zelfs een nieuwe aandeelhouder nodig. Juist op het gebied waar een bank niet kan of wil financieren en nieuw aandelenkapitaal onmogelijk of onwenselijk is, biedt mezzanine een oplossing.

Mezzanine is ook zeer aantrekkelijk voor bedrijven die versneld willen groeien. Als een bank niet aanvullend wil financieren, is het fijn dat er een andere partij is die een aantrekkelijk alternatief biedt. Neem bijvoorbeeld J-Club, een bedrijf dat modeaccessoires verkoopt middels het consignatie model. U kent ze wel, de pilaren met oorbellen, zonnebrillen en sjaaltjes bij de Hema. J-Club groeit hard en had financiering nodig om wereldwijd nieuwe winkelketens te kunnen bevoorraden. Als je wil groeien uit de bestaande cashflow, dan gaat dat vaak maar in een gestaag tempo. Door extra te lenen kan de expansie snelheid aanzienlijk omhoog. Uiteraard moet de financiering wel bij de strategie en filosofie van het bedrijf passen.

Mezzanine wordt in Nederland vaak aangeboden door Direct Lenders. Dit zijn meestal kleinere instellingen, met korte lijnen. Besluiten kunnen daardoor snel genomen worden, waar een bank over het algemeen door een langer kredietproces moet. Wel is mezzanine duurder dan lenen bij een bank. Maar omdat je minder aandelenkapitaal hoeft in te zetten, heeft dat beperktere deel aandelenkapitaal juist een beter rendement.
Daarnaast moet er een goede klik zijn. Een mezzanine verschaffer neemt een hoger risico, dat betekent dat er ook sprake is van een intensievere relatie. Een mezzanine verschaffer wil niet mee besturen, maar wel meer betrokken zijn bij het bedrijf. Belangrijk is verder dat de onderneming en de markt waarin zij opereert goed wordt begrepen en het plan wordt gesteund. Over het algemeen voelen deze financiers zich snel comfortabel bij een bedrijf. Veel ondernemers vinden het zelfs fijn om met ons te sparren.

Verder is de informatiebehoefte groter. Het is niet een kwestie van de jaarrekening en businessplan sturen. Wees daar dus goed op voorbereid, het gaat om een diep begrip van de onderneming en de risico’s die daarbij komen kijken.
Meer informatie over de werkwijze is te vinden op de website van FundIQ.

 

Naschrift van Stichting MKB Financiering: Aankondiging congres 29 oktober 2019
Direct Lending en andere nieuwe vormen van non bancaire financiering wordt door de aanbieders op het internet gepresenteerd en uitgelegd. Sommige financieringen zijn rechtstreeks online aan te vragen. Het aanbod is groot. Het maken van de best passende geldverstrekker is een lastig vraagstuk geworden. Hier ligt onder meer een rol voor de financieringsadviseur. Een gespecialiseerde adviseur is (beter) in staat te beoordelen welke aanbieder het beste past in een bepaalde situatie. SMF organiseert over die rol van de adviseur een congres op 29 oktober 2019:
“Het beroep financieringsadviseur binnen de turbulente financieringsmarkt”.
Dit congres richt zich specifiek op adviseurs die actief zijn op het terrein van ondernemingsfinanciering. Wie zeker wil zijn van een plaats kan zich reeds aanmelden: https://www.eventbrite.nl/e/tickets-het-beroep-financieringsadviseur-binnen-de-turbulente-financieringsmarkt-64956524714