Stichting MKB Financiering en ONL voor Ondernemers roepen minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat op om een aanvullende financieringsinstrumenten op te zetten voor het midden- en kleinbedrijf (mkb). Afgelopen donderdag werd Invest-NL gepresenteerd. Dit fonds, onder leiding van Wouter Bos, financiert ondernemingen die Nederland duurzamer en innovatiever maken. Een mooi initiatief om grotere scale-ups te bevorderen. Helaas kan door de randvoorwaarden het overgrote deel van de mkb-bedrijven er geen gebruik van maken! Stichting MKB Financiering en ONL verwachten dat de minister snel met aanvullende maatregelen komt om de toegang tot financiering voor het mkb te verbeteren. De cijfers liegen er niet om: er is marktfalen op de financieringsmarkt voor het mkb. Als Invest-NL niet kan voorzien in de individuele financieringsbehoefte van mkb-bedrijven, dient de minister andere instrumenten te ontwikkelen om te zien hoe de toegang tot financiering voor het mkb effectief kan worden verbeterd.

Nederland scoort slecht als het gaat om de financieringspositie van het mkb. Zo zijn banken terughoudend in de kredietverstrekking. De gemiddelde investeringsaanvraag vanuit het mkb bedraagt ‘slechts’ honderdduizend euro, een bedrag dat door veel banken simpelweg niet meer wordt uitgeleend. Nederland bungelt hierdoor vergeleken met andere landen uit de eurozone onderaan de lijstjes als het gaat om ondernemersfinanciering. In toenemende mate is het mkb daarom afhankelijk geworden van alternatieve financieringsvormen. Gelukkig groeit, en professionaliseert, de alternatieve financieringsmarkt snel. Maar om aan het grote aantal kredietaanvragen te voldoen kunnen de alternatieve financiers nog wel wat ondersteuning gebruiken.

De minister heeft vanuit het parlement meermalen expliciet meegekregen ervoor te zorgen dat ook het mkb, zoals start-ups en scale-ups, aanspraak moeten kunnen maken op Invest-NL. Ook vanuit meerdere stakeholders werden zorgen geuit dat het fonds straks enkel zou voorzien in de financiering van grote projecten. Wie deze zorgen uitte kon rekenen op geruststellende woorden van de minister. Maar op de dag van lancering bleken dit loze woorden te zijn. Met de verkondiging dat er een minimale investeringsdrempel van 5 miljoen komt te liggen op financiering, maakte CEO Wouter Bos een einde aan een van de oorspronkelijke doelstellingen van Invest-NL. Wil je als mkb-bedrijf aanspraak maken op financiering vanuit Invest-NL, dan moet je naast de investeringsdrempel van 5 miljoen ook een minimaal even groot deel financieren via een andere weg. Dit resulteert erin dat een mkb-bedrijf pas in aanmerking komt voor financiering wanneer zij een investering wil doen van minimaal 10 miljoen euro en hiervan 5 miljoen via andere wegen kan ophoesten. 

Dit is voor een groot deel van de kansrijke groeiprojecten van het mkb niet nodig of niet haalbaar. Andere bestaande overheidsinstrumenten zijn vaak log en/of duur. Er is een overheidsinstrument nodig dat alternatieve financiers effectief kan steunen. En financiers aanmoedigt om meer mkb van financiering te voorzien. De British Business Bank financiert mee bij mkb-leningen en verschaft ook kapitaal aan alternatieve financiers die zich richten op het mkb. Een initiatief zoals dit zou mkb financiering in Nederland sterk bevorderen. Stichting MKB Financiering en ONL roepen de Minister op om dit te onderzoeken en snel met een oplossing te komen voor het Nederlandse mkb.