SMF Seminar Wwft December 2022
27 september – Seminar Keten in de knoop

De huidige economische situatie kenmerkt zich door inflatie, oplopende rente, aanzienlijke energiekosten en stijgende personeelskosten door de krappe arbeidsmarkt. Een groep ondernemers heeft bovendien te maken met een Coronaschuld aan de overheid. Een economische recessie ligt dan ook op de loer. Ook non- bancaire financiers gaan dit merken. Zij zullen meer en meer geconfronteerd worden met leningnemers en andere contractspartijen met (dreigende) financiële problemen. Dit vereist een goede voorbereiding, adequaat handelen en weten welke juridische tools daarbij van dienst kunnen zijn.

Tegen bovenstaande achtergrond organiseren Stichting MKB Financiering en Van Doorne op woensdag 27 september 2023 een seminar over zekerheden, herstructurering en insolventie speciaal voor financieringsadviseurs en non-bancaire financiers. Tijdens het seminar zal onder meer worden stilgestaan bij de belangrijkste zekerheidsvormen en het vestigen, structureren en uitwinnen daarvan. Ook wordt aandacht besteed aan Nederlandse (pre-)insolventieprocedures, waaronder het faillissement en de WHOA.

Spreker is Jelmer Baukema, advocaat-partner bij Van Doorne, gespecialiseerd in (non-bancaire) financiering en herstructurering. 

 

Jouw investering

  • € 195,- excl. BTW voor deelnemers
  • € 140,- excl. BTW  Erkend Financieringsadviseurs MKB

Programma

Het programma is goed voor 2 PE uren en en het seminar is woensdag 27 september bij van der Valk Breukelen van 15.00 – 18.00 uur. Aansluitend is er een borrel.

 Spreker
Jelmer Baukema, advocaat-partner bij Van Doorne, gespecialiseerd in (non-bancaire) financiering en herstructurering.

Dagvoorzitter
Bert Duurland

 

Meld je aan