SMF Seminar Wwft December 2022
27 september – Keten in de knoop –
De huidige economische situatie kenmerkt zich door inflatie, oplopende rente, aanzienlijke energiekosten en stijgende personeelskosten door de krappe arbeidsmarkt. Een groep ondernemers heeft bovendien te maken met een Coronaschuld aan de overheid. Een economische recessie ligt dan ook op de loer. Ook non- bancaire financiers gaan dit merken. Zij zullen meer en meer geconfronteerd worden met leningnemers en andere contractspartijen met (dreigende) financiële problemen. Dit vereist een goede voorbereiding, adequaat handelen en weten welke juridische tools daarbij van dienst kunnen zijn.

Tegen bovenstaande achtergrond organiseren Stichting MKB Financiering en Van Doorne op dinsdag 16 mei 2023 een gratis seminar over zekerheden, herstructurering en insolventie speciaal voor non-bancaire financiers. Tijdens het seminar zal onder meer worden stilgestaan bij de belangrijkste zekerheidsvormen en het vestigen, structureren en uitwinnen daarvan. Ook wordt aandacht besteed aan Nederlandse (pre-)insolventieprocedures, waaronder het faillissement en de WHOA.

Spreker is Jelmer Baukema, advocaat-partner bij Van Doorne, gespecialiseerd in (non-bancaire) financiering en herstructurering.

Jouw investering

  • € 220,- excl. BTW voor deelnemers
  • € 155,- excl. BTW  Erkend Financieringsadviseurs MKB € 155,- 

Programma

Het seminar is woensdag 27 september bij van der Valk Breukelen van 15.00 – 18.00 uur

Spreker
Jelmer Baukema, advocaat-partner bij Van Doorne, gespecialiseerd in (non-bancaire) financiering en herstructurering.

Dagvoorzitter
Bert Duurland

Meld je aan

<!– wp:gravityforms/form {“formId”:”6″} /–>